^do góry strony
 • 1 Dom Kultury Kotlin
  Nasza Kultura Naszą Marką
 • 2 Dom Kultury Kotlin
  Karta Dużej Rodziny
 • 3 Dom Kultury Kotlin
  ZAPRASZAMY SERDECZNIE ! ! !
 • 4 Dom Kultury Kotlin
  ZAPRASZAMY SERDECZNIE ! ! !
 • 5 Dom Kultury Kotlin
  ZAPRASZAMY SERDECZNIE ! ! !
baner

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO?

RODO to używany powszechnie skrót dla Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, czyli
unijnego rozporządzenia, które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii
Europejskiej.
Jego pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO powinniśmy Cię poinformować o tym kto jest Administratorem Twoich
danych oraz o szeregu innych informacji w związku z przetwarzaniem przez nas danych Twoich lub osoby, której
jesteś opiekunem.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych Twoich, lub osoby, której jesteś opiekunem jest Dom Kultury w Kotlinie, ul.
Powstańców Wielkopolskich 3a, 63-220 Kotlin, tel. 786 873 076, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
W sprawie ochrony przetwarzania danych osobowych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem możesz się
skontaktować z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony danych:
Dominik Mierzejewski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą przez nas przetwarzane w poniższych celach:
1. W celu wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze oraz zadań statutowych,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz wykonywania zadań w interesie publicznym na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej:
 prowadzenie sekcji, warsztatów, zajęć edukacyjnych, programów oraz innych wydarzeń kulturalnych,
 dokumentowanie prowadzonej działalności oraz przetwarzanie danych osobowych w celach
archiwalnych,
 promocja działalności kulturalnej poprzez publikację relacji z organizowanych wydarzeń (zdjęcia/kadry
grupowe) na stronie internetowej Domu Kultury, na profilu Domu Kultury w Kotlinie na portalu
społecznościowym Facebook oraz w serwisie YouTube.
2. W celu wzięcia udziału w organizowanych przez Administratora konkursach oraz innych wydarzeniach, na
podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. W celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez
Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - publikacja nagrań, zdjęć oraz innych danych zawartych w
wyrażonej zgodzie na stronie internetowej Domu Kultury, na profilu Domu Kultury w Kotlinie na portalu
społecznościowym Facebook oraz w serwisie YouTube, a także przesyłanie newslettera.
4. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
(imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy) w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wytycznymi MKiDN oraz GIS dotyczące
funkcjonowania domów, centrów, ośrodków kultury, z dnia 22.05.2020r.
5. W celu realizacji umowy lub działań podejmowanych przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem mogą być udostępniane podmiotom, które realizują dla nas usługi
z zakresu hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej, udostępnienia przestrzeni serwerowej oraz
programu księgowego, usług informatycznych, serwisom internetowym (w przypadku publikowania relacji z
wydarzeń, m.in. Facebook, Youtube), służbom sanitarnym w czasie pandemii COVID-19 (Sanepid, GIS), a także
instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

1. W przypadku realizacji zadań publicznych dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą
przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze.
2. W przypadku organizacji konkursów oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora, a
więc publikacji zdjęć na stronie Domu Kultury w Kotlinie oraz profilu na Facebooku i w serwisie Youtube
, a także dane przetwarzane w celu wysyłki newslettera będą przechowywane do czasu wycofania przez
Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu.
3. W przypadku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, dane będą przetwarzane do czasu zaprzestania
członkostwa w sekcjach Domu Kultury, a w przypadku promowania i dokumentowania wydarzeń
kulturalnych przez okres niezbędny do założonego celu.
4. Dane osobowe osób, które uczestniczyły w wydarzeniach, organizowanych w czasie zagrożenia
epidemicznego będą przechowywane przez okres 2 tygodni od zakończenia wydarzenia.
5. W przypadku zawarcia z nami umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych
osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po
roku obrotowym, w którym zawarto umowę.

Jakie prawa Ci przysługują?

1. Prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Twoich lub osoby, której jesteś
opiekunem dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych.
2. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na wykonaniu zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6
ust. 1 lit. e) RODO).
3. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
4. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.

Czy podanie przez Ciebie danych jest niezbędne?

1. Podanie danych osobowych w przypadku udziału w konkursach oraz promocji osiągnięć i pozytywnego
wizerunku Administratora, a więc publikacji zdjęć/nagrań na stronie Domu Kultury oraz profilu na
Facebooku i w serwisie Youtube jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani
warunkiem zawarcia umowy.
2. Podanie danych osobowych w przypadku udziału w sekcjach Domu Kultury, warsztatach, zajęciach
edukacyjnych, programach oraz innych wydarzeniach kulturalnych jest konieczne, aby móc w nich
uczestniczyć.
3. Podanie danych osobowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 jest
konieczne i wymagane przez służby sanitarne.
4. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest niezbędne do jej zawarcia/wykonania.
Czy Twoje dane będą transferowane do państw lub organizacji spoza Unii Europejskiej?
Dom Kultury w Kotlinie nie przekazuje danych poza teren UE z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru
przepływu danych w ramach serwisu Facebook oraz Youtube. Facebook Inc. oraz firma Google Inc., która jest
właścicielem portalu YouTube, przy transferze danych osobowych poza UE stosują tzw. standardowe klauzule
umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu
społecznościowego Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Na temat
polityki prywatności firmy Google, pod adresem: https://edu.google.com/why-google/privacy-security/.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na te cele.

Czy dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 RODO.

Copyright © 2013. Dom Kultury Kotlin Rights Reserved.


Facebook youtube