^do góry strony
 • 1 Dom Kultury Kotlin
  Nasza Kultura Naszą Marką
 • 2 Dom Kultury Kotlin
  Karta Dużej Rodziny
 • 3 Dom Kultury Kotlin
  ZAPRASZAMY SERDECZNIE ! ! !
 • 4 Dom Kultury Kotlin
  ZAPRASZAMY SERDECZNIE ! ! !
 • 5 Dom Kultury Kotlin
  ZAPRASZAMY SERDECZNIE ! ! !
baner

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Co to jest RODO?

RODO to używany powszechnie skrót dla Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, czyli
unijnego rozporządzenia, które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii
Europejskiej.
Jego pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 powinniśmy Cię poinformować o tym kto jest Administratorem Twoich danych
oraz o szeregu innych informacji w związku z przetwarzaniem przez nas danych Twoich lub osoby, której jesteś
opiekunem.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych Twoich, lub osoby, której jesteś opiekunem jest Dom Kultury w Kotlinie, ul.
Powstańców Wielkopolskich 3a, 63-220 Kotlin, tel. (62) 740-12-38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych

osobowych?

W sprawie ochrony przetwarzania danych osobowych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem możesz się
skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

Dominik Mierzejewski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą przez nas przetwarzane w poniższych celach:
1. W celu realizacji zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Ustawa z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
2. W celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez
Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO - publikacja zdjęć na stronie internetowej Domu
Kultury oraz na profilu Domu Kultury w Kotlinie na portalu społecznościowym Facebook, a także
przesyłanie newslettera.
3. W celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Dom Kultury w
Kotlinie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (członkostwo w sekcjach Domu Kultury).
4. W celu realizacji umowy lub działań podejmowanych przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO.
Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem mogą być udostępniane podmiotom, które realizują placówce
usługi z zakresu hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej, udostępnienia przestrzeni serwerowej oraz
programu księgowego, usług informatycznych, a także instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
1. W przypadku realizacji zadań publicznych dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą
przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze.

2. W przypadku promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora, a więc publikacji zdjęć na
stronie Domu Kultury w Kotlinie oraz profilu na Facebooku będą przechowywane do czasu wycofania
przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu.
3. W przypadku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, dane będą przetwarzane do czasu zaprzestania
członkostwa w sekcjach Domu Kultury.
4. W przypadku zawarcia z nami umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych
osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po
roku obrotowym, w którym zawarto umowę.

Jakie prawa Ci przysługują?

1. Prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Twoich lub osoby, której jesteś
opiekunem dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
2. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie
przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Czy podanie przez Ciebie danych jest niezbędne?

1. Podanie przez Ciebie danych osobowych w przypadku realizacji zadań publicznych jest niezbędne i jest
wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
2. Podanie danych osobowych w przypadku promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora, a
więc publikacji zdjęć na stronie Domu Kultury oraz profilu na Facebooku jest dobrowolne i nie jest
wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
3. Podanie danych osobowych w celu członkostwa w sekcjach Domu Kultury nie jest wymogiem, ale jest
niezbędne, aby móc w nich uczestniczyć.
4. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy nie jest wymogiem, ale jest niezbędne do jej
wykonania.
Czy Twoje dane będą transferowane do państw lub organizacji spoza Unii

Europejskiej?

Tak, ale tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na publikację wizerunku na profilu Domu Kultury w
serwisie społecznościowym Facebook.
Administrator pragnie poinformować, że portal Facebook przystąpił do programu Tarcza Prywatności UE-USA i
uzyskał niezbędny certyfikat. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na ten cel.

Copyright © 2013. Dom Kultury Kotlin Rights Reserved.


Facebook youtube